The company is the manufacturer of small household appliances

The company start up July 12, 1976

許文治 XU,WEN-ZHI

周文洪 ZHOU,WEN-HONG

03-4529888

 No.2-20, Nanyuan Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan

Go to top